Bas SBU logo

Verksamheten

Beskrivning av verksamheten

Säffle Motorbåtssällskap bildades 1922 och är en sammanslutning för båtintresserade. Sällskapets ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen, främja båtlivsverksamhetens utveckling och bedrivandeAtt vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer. Att genom utbildning, ungdomsverksamhet, upplysning och information, verka för god sjösäkerhet, miljövård och aktiv fritidsversamhet.

Sällskapet arrenderar Floghall som ligger vackert belägen i Fyllingarnas skärgård ca. 6 NM Söder om Säffle. Säffle Motorbåtssällskap har ca. 200 betalande medlemmar.
Genom ett medlemskap i Säffle Motorbåtssällskap får man tillgång till en rad fördelar. Automatiskt ansluten till SBU, 6 nr av tidningen Båtliv utan extra kostnad. Du har dessutom möjlighet att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö (Båtägarnas egna försäkring).

 

Om sällskapet

Säffle Motorbåtssällskap bildades redan 1922 och hör därmed till de äldsta båtklubbarna i landet.

Sällskapet är anslutet till det regionala förbundet Vänern Väst Dalslands Kanals Båtförbund (VVDK) och är därmed också anslutet till den centrala organisationen Svenska Båtunionen (SBU) med omkring 130000 medlemmar. Genom medlemskap i Säffle Motorbåtssällskap blir Du automatiskt ansluten till SBU och kommer därmed i åtnjutande av en rad fördelar. Bl a kommer Du som medlem 6 gånger om året att utan kostnad få tidningen ”Båtliv”, vilken är den största båttidningen i Skandinaven. Du får dessutom möjlighet att teckna båtförsäkring i Svenska Sjö (Båtägarnas Egen Försäkring), med villkor, som i flera fall är gynnsammare än hos andra försäkringsbolag.

En del av verksamheten inom Säffle Motorbåtssällskap försiggår på SMS klubbholme Floghall i Vänern, där bryggor, modern mulltoa och en fin klubbstuga har byggts av medlemmarna.

Allt detta kostar givetvis pengar. Tack vare ideellt arbete och bidrag kan vi dock hålla medlemsavgiften på en rimlig nivå och vi har nu flera år i följd lyckats undvika att höja medlemsavgifterna. Vid senaste årmötet skedde dock en mindre höjning. Det kostar nu 300 kr för både för familjemedlemskap och enskild medlem. Du kan anmäla alla i familjen i samma hushåll som medlem. Som medlem i Säffle Motorbåtssällskap är Du också olycksfallsförsäkrad under den tiden Du deltar i sällskapets aktiviteter.

Sällskapets båtstandert kostar 120kr och kan köpas av Rolf Jansson tel. 0533-40005. Du kan även köpa det i samband med sällskapets möten.